Mak
Eng
Njoftim ligjor
Rreth nesh
Të rejat
Korniza ligjore
Vendimet
Njoftimet
Burime
Publikime
 

NJOFTIME PËR SHTYP
12.04.2017
Dita e konkurrencës,, "Sfidat në zbatimin e politikës për mbrojtjen e konkurrencës në rrugën e BE-së", Beograd, Serbi, 7 prill, 2017


   
  Të rejat/Aktivitete
 
Seanca e Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës më 05.10.2015
Më 05.10.2015 u mbajt seanca e Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës ku si rend dite ishin vendimet e mëposhtme:
1. Shqyrtimi dhe miratimi i vendimit për keqpërdorim të pozitës dominuese të Ndërmarrjes Publike Komunalec Manastir.
2. Shqyrtimi dhe miratimi i vendimit për përqendrim ndërmjet EKSOR S.p.A me seli në 250 Via Nica, 10126 Torino, Itali, dhe PartnerRe Lt.d. me seli në Valesli Haus Saut, 90 Pits Baj Roud, Pembrouk HM08, Bermuda.
3. Shqyrtimi dhe miratimi i vendimit për përqendrim ndërmjet ORBIKO SHPK për tregti në Zagreb, rr. Koturashka Cesta 69, Zagreb, Republika e Kroacisë, dhe Distribev SH.P.K., rr. Konstruktorska 13, 02-673 Varshavë, Poloni.
4. Shqyrtimi dhe miratimi i vendimit për përqendrim ndërmjet SIJ-SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA d.d. Lubjanë (SIJ - Slovenska industrija jekla d.d. Ljubljana), Slloveni me seli dhe adresë në Gerbiçeva 98, 1000 Lubjanë, Slloveni (Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana, Slovenia),dhe Perutina Ptuj d.d. Ptuj (Perutina Ptuj d.d. Ptuj), sloveni me seli dhe adresë Potrçeva cesta 10, 2250, Ptuj (Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj), Slloveni.
5. Shqyrtimi dhe miratimi i vendimit për përqendrim ndërmjet Ndërmarrjes për tregti dhe shërbime të jashtme dhe të brendshme Nelt Co. SHPK Dobanovci (Preduzece za spoljnu I unutrasnju trgovinu I usluge Nelt Co. d.o.o. Dobanovci) me seli dhe adresë Marshalla tita 206, Dobanovci Beograd, Republika e Serbisë dhe Shoqëria Tregtare për tregti me internet TAKO LAKO SHOP SHPK Dobanovci (Privredno drustvo за internet trgovinu TAKO LAKO SHOP d.o.o. Dobanovci) me seli dhe adresë Marshalla tita 206, Dobanovci Beograd, Republika e Serbisë.