Mak
Eng
Njoftim ligjor
Rreth nesh
Të rejat
Korniza ligjore
Vendimet
Njoftimet
Burime
Publikime
 

NJOFTIME PËR SHTYP
12.04.2017
Dita e konkurrencës,, "Sfidat në zbatimin e politikës për mbrojtjen e konkurrencës në rrugën e BE-së", Beograd, Serbi, 7 prill, 2017


   
  Rreth nesh / Anëtarët e Komisionit
 


Ana Vitkova - Anëtar i Komisionit

Të dhënat personale:

Emri : ANA VITKOVA
Datëlindja : 18 gusht 1984
Vendlindja: Shkup


Arsimimi::

  1. Fakultetin Juridik e përfundoi në Universitetin "Shën. Kirili dhe Metodi "në Shkup.
  2. Magjistër i Shkencave të Sigurisë, Fakulteti i Sigurisë në Universitetin "FON" në Shkup.

Përvoja profesionale:

  1. Anëtar i Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës prej në prill 2015 - në vazhdim
  2. Këshilltar shtetëror për Çështje Juridike në Zyrën e kryetarit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë prej marsit 2008 - në vazhdim
  3. Kryetari i Bordit Drejtues të Agjencisë për rregullimin e sektorit hekurudhor nga dhjetori 2014 deri në prill 2015
  4. Anëtar i Bordit Mbikëqyrës të SHA Aeroportet e Maqedonisë nga dhjetori 2013 deri në prill 2015
  5. Anëtar i Bordit Drejtues të NP për menaxhimin e objekteve sportive në pronësi të Republikës së Maqedonisë, nga korriku 2014 deri në prill 2015
  6. Anëtar i Bordit Mbikëqyrës të SHA Slavija nga shtatori 2013 deri në janar 2014

Gjuhët:

  • Gjuhë amtare: Maqedonisht

Gjuhë të tjera:

  • Anglisht