Mak
Eng
Njoftim ligjor
Rreth nesh
Të rejat
Korniza ligjore
Vendimet
Njoftimet
Burime
Publikime
 

NJOFTIME PËR SHTYP
12.04.2017
Dita e konkurrencës,, "Sfidat në zbatimin e politikës për mbrojtjen e konkurrencës në rrugën e BE-së", Beograd, Serbi, 7 prill, 2017


   
  Rreth nesh / Anëtarët e Komisionit
 


Snezhana Kostadinoska- Milosheska- Anëtar i Komisionit

Të dhënat personale:

Emri : Snezhana Kostadinoska- Milosheska
Datëlindja : 1 shtator 1961
Vendlindja: Kërçovë


Arsimimi::

 1. Fakultetin ekonomik e kreu në Universitetin ,,Shën Qirili dhe metodi” në Shkup.
 2. Magjistër i shkencave ekonomike, Fakulteti Ekonomik , ,,Shën Qirili dhe metodi” në Shkup.
 3. Doktor i shkencave ekonomike, Instituti Ekonomik- Shkup.
 4. Përvoja profesionale:

  1. Anëtar i Komisionit për mbrojtjen e konkurrencës prej prill të vitit 2012- vijon.
  2. Bashkëpunëtor i lartë shkencor, profesor jo i rregullt, Instituti i Ekonomisë- Shkup prej vitit 2007- vijon.
  3. Sekretar shtetëror i Ministrisë së Financave në Republikën e Maqedonisë prej 2006-2009.

  Gjuhët:

  • Gjuhë amtare: Maqedonisht

  Gjuhë të tjera:

  • Anglisht
  • Frëngjisht