Mak
Eng
Njoftim ligjor
Rreth nesh
Të rejat
Korniza ligjore
Vendimet
Njoftimet
Burime
Publikime
Ndihmë shtetërore ... web page
 

NJOFTIME PËR SHTYP
12.04.2017
Dita e konkurrencës,, "Sfidat në zbatimin e politikës për mbrojtjen e konkurrencës në rrugën e BE-së", Beograd, Serbi, 7 prill, 2017


   
  TË REJAT
 
12.04.2017
Dita e konkurrencës,, "Sfidat në zbatimin e politikës për mbrojtjen e konkurrencës në rrugën e BE-së", Beograd, Serbi, 7 prill, 2017
27.03.2017
,,Seminari për përcaktimin e tregut relevant” Budapest, R. Hungarisë, 07-09.03.2017
24.03.2017
Konferenca e 18-të Ndërkombëtare për Mbrojtjen e Konkurrencës në Berlin

KORNIZA LIGJORE

29.12.2016
Udhëzime për heqjen ose uljen e gjobës
31.08.2016
Udhëzime për përcaktimin e rasteve në të cilat gjatë vlerësimit të përqendrimeve Komisionit për Mbrojtjen e konkurrencës zakonisht vërteton se të njëjtat janë në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e Konkurrencës

VENDIMET

28.02.2017
Përqendrimi ndërmjet ,,Telemah" d.o.o. Ilixha-Saraevë dhe ,,ASK" d.o.o. Ilixha-Saraevë
08.02.2017
Përqendrimi ndërmjet Erste Kard Klub shpk, me seli në rr. Prashka nr. 5, 10000 Zagreb, Kroaci dhe Shoqërisë Financiare për dhënien dhe administrimin e kartelave të kreditit Diners Klub Internacional MAK SHPKNJP Shkup

Njoftimet

19.09.2016
Njoftimi i përqendrimit me të cilin Mosburger GmbH, Austri do të fiton kontrollin mbi punën e prodhimit të tablove dhe ambalazheve të kartonit për kontejner në fabrikën Eskeseish të Grupit Shishexham (lënda nr. 08-46/2016)
05.09.2016
Njoftimi i përqendrimit me të cilin GRVC Holdings Limited (GRWC Holdings Limited), Qipro, dhe personi Boguslav Kovalski, shtetas i Republikës së Polonisë, do të fitojnë kontrollin e përbashkët mbi Gral S.A. (Graal S.A.), Poloni (Lënda nr. 08-44 / 2016)