Mak
Eng
Njoftim ligjor
Rreth nesh
Të rejat
Korniza ligjore
Vendimet
Njoftimet
Burime
Publikime
 

NJOFTIME PËR SHTYP
12.04.2017
Dita e konkurrencës,, "Sfidat në zbatimin e politikës për mbrojtjen e konkurrencës në rrugën e BE-së", Beograd, Serbi, 7 prill, 2017


   
  Rreth nesh / Anëtarët e Komisionit
 


Blagoj Çurlinov- Kryetar i Komisionit

Të dhënat personale:

Emri : Blagoj Çurlinov
Datëlindja : 2 shkurt 1962
Vendlindja: Strumicë


Arsimimi::

  1. Fakultetin juridik e kreu në Universitetin ,,Shën Qirili dhe metodi” në Shkup.

Përvoja profesionale:

  1. Kryetar i Komisionit për mbrojtje të konkurrencës prej në prill të vitit 2012- vijon
  2. Udhëheqës i njësisë për procedurë administrative të shkallës së parë në Ministrinë e financave- Strumicë prej në shkurt të vitit 2008 deri në prill të vitit 2012.
  3. Këshilltarë në Ministrinë e financave –Strumicë- Drejtorin për punë pronësore juridike prej 2007 deri në vitin 2008.
  4. Punonjës në firmën e tij të tekstilit prej 1994 deri në vitin 2007.
  5. Menaxher për shitje në ,,Jugotrgovija”- Shkup prej 1989 deri në vitin 1991.

Gjuhët:

  • Gjuhë amtare: Maqedonisht

Gjuhë të tjera:

  • Anglisht
  • Serbisht
  • Bullgarisht