Mak
Eng
Njoftim ligjor
Rreth nesh
Të rejat
Korniza ligjore
Vendimet
Njoftimet
Burime
Publikime
 

NJOFTIME PËR SHTYP
12.04.2017
Dita e konkurrencës,, "Sfidat në zbatimin e politikës për mbrojtjen e konkurrencës në rrugën e BE-së", Beograd, Serbi, 7 prill, 2017


   
  Rreth nesh / Anëtarët e Komisionit
 

 

Blagoj Çurlinov - Kryetar i Komisionit


Çedomir Kralevski - Anëtar i Komisionit


Naser Zharku - Anëtar i Komisionit


Snezhana Kostadinoska- Milosheska - Anëtar i Komisionit


Ana Vitkova - Anëtar i Komisionit