Mak
Eng
Njoftim ligjor
Rreth nesh
Të rejat
Korniza ligjore
Vendimet
Njoftimet
Burime
Publikime
 

NJOFTIME PËR SHTYP
12.04.2017
Dita e konkurrencës,, "Sfidat në zbatimin e politikës për mbrojtjen e konkurrencës në rrugën e BE-së", Beograd, Serbi, 7 prill, 2017


   
  Rreth nesh / Anëtarët e Komisionit
 


Çedomir Kralevski- Anëtar i Komisionit

Të dhënat personale:

Emri : Çedomir Kralevski
Datëlindja : 8 prill 1956
Vendlindja: Kumanovë


Arsimimi::

 1. Fakultetin juridik e kreu në Universitetin ,,Shën Qirili dhe metodi” në Shkup
 2. Provimin e jurisprudencës në Shkup

Përvoja profesionale:

 1. Kryetar i Komisionit për mbrojtjen e konkurrencës prej në dhjetor të vitit 2006.
 2. Anëtar i këshillit drejtues në qendrën klinike në Shkup prej 1999 deri ne vitin 2002.
 3. Deputet në Kuvendin e RM-së (dy mandate) prej 1998-2006.
 4. Zyrën e avokatit në Kumanovë prej vitit 1996 deri ne vitin 1998.
 5. Ndërmarrja private ,, Juris” Kumanovë- punë juridike dhe komerciale prej vitit 1993 deri ne vitin 1996.
 6. Ministrinë e financave- njësia rajonale Kumanovë prej 1983-1993.

Gjuhët:

 • Gjuhë amtare: Maqedonisht

Gjuhë të tjera:

 • Anglisht
 • Serbisht
 • Bullgarisht
 • Kroatisht