Ако е државна помош – прашање на компатибилна помош

Страницата е во изработка!
Комисија за заштита на конкуренцијата
Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6-ти спрат), 1000 Скопје
тел: + 381 (0) 2 3298 666; факс: + 381 (0) 2 3296 466